Skip Navigation Linksdefault

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aktuality


4.11.2016   Kamará​di ze ZOO

Dne 4.11 2016 nás navštívili lektoři ze ZOO Hluboká nad Vltavou a přivezli s sebou některá živá zvířátka. Přímo ve třídě jsme se mohli seznámit s živočichy, kteří žijí u nás v přírodě, ale i s těmi, s kterými se u nás nesetkáme. Na návštěvu přijela suchozemská želva, divoký králík, korálovka sedlatá, krajta královská a šváb madagaskarský. Seznámili jsme se s jejich způsobem života a přijímáním potravy. Ti, kteří se nebáli, si mohli zvířátko pohladit nebo pochovat.


3.11.2016   Kera​​mická dílna

V letošním školním roce se nám opět podařilo zajistit pro žáky naší školy možnost pracovat v keramické dílně při DDM v Českých Budějovicích. Práce s keramickou dílnou umožní dětem zdokonalit se v jemné motorice a přispěje též k rozvoji dětské fantazie, estetického cítění a tvořivosti. První lekce proběhla v měsíci říjnu. Keramickou dílnu budeme navštěvovat 1x do měsíce v průběhu celého školního roku.


14.10.2016   Re​gionální výstava ovoce

Dne 14. 10. 2016 měli žáci příležitost navštívit v rámci XVII. ročníku Regionální výstavy ovoce a Dne otevřených dveří Střední odbornou školu veterinární, mechanizační a zahradnickou v Č. Budějovicích. Prohlédli si odborné učebny školy a také si leccos vyzkoušeli. Žáci a zaměstnanci školy měli pro mladší žáky připravený zajímavý program. Během této akce jsme si mohli prohlédnout živá domácí zvířata, svézt se na valníku traktoru, ozdobit si perníčky, podívat se na chov včel, poznávat rostliny a větvičky stromů a mnoho dalších věcí. Celá výstava pro nás byla přínosná. Nabyté znalosti a zkušenosti uplatníme v učivu prvouky a přírodovědy.


12.10.2016   Kře​mílek a Vochomůrka

Divadélko Kašpárek  nám dne 12.10.2016 přijelo představit svoji novou pohádku Křemílek a Vochomůrka. Mužíčci z pařezové chaloupky byli na houbách a chtěli si usmažit houbovou smaženici. Chybělo jim vajíčko. Co se kolem toho všechno seběhlo? Zeptejte se svých dětí.


11.10.2016   Stromy ​jak​o domy

Dne 11.10.2016 jsme v Jihočeském muzeum navštívili výstavu Stromy jako domy. Interaktivní výstava byla zaměřena na různé biotopy, které můžeme v naší krajině najít. Svět rostlin doplňovali savci a ptáci, kteří jsou charakterističtí pro daný biotop. Výstava nás motivovala k pozorování přírody.


7.10.2016   Výstava​ hub

Dne 7.10.2016 jsme navštívili Výstavu hub v Jihočeském  muzeu. Měli jsme možnost seznámit se s jedlými i jedovatými houbami. Viděli jsme, že houby rostou nejen ze z půdy, ale i na pařezech a kůře stromů. Připomněli jsme si pravidlo, že neznámé houby nebudeme sbírat a ani jíst.  Při odchodu z výstavy jsme dostali pracovní list, který si vyplníme ve třídě.


4.10.2016   Podzimní výstava ovoce a zeleniny

Na začátku října jsme v kuchyňce naší školy připravili výstavu ovoce a zeleniny. Mohli jsme si prohlédnout, jak vypadají jednotlivé druhy ovoce a zeleniny a některé z nich ochutnat. Výstava nám pomohla zopakovat a utřídit si učivo prvouky a přírodovědy. Na závěr jsme ochutnali pečený čaj.


22.9.2016   Can​​isterapie

Dne 22.9.2016 nás navštívili pracovníci Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s. Měli jsme možnost seznámit se s jejich pejsky. Mladší žáci si užili společných her, pejsci byli trpěliví. Každý se mohl přesvědčit, jak příjemné je trávit čas se psem. Starší žáci měli při setkání se psy zařazený i program týkající se prevence. Naučili jsme se pravidlům chování ve společnosti psa a také jak se máme zachovat, kdyby nás pes napadl.


​20.9.2016   Výs​​tava Vnímání

Dne 20.9.2016 jsme využili hezkého počasí a vydali jsme se podívat na novou obří stavbu na náměstí Přemysla Otakara II. Tato stavba ukrývá Samsonovu kašnu. Dřevěná konstrukce je součástí výstavy Vnímání. Systém chodeb a průhledů nám umožnil odpoutat se od ruchu ve městě a vnímat kašnu z jiného pohledu. Uvědomili jsme si, jak významné umělecké dílo tvoří dominantu náměstí.


1.9.2016   První školní ​​den

Nový školní rok 2016/2017 jsme zahájili ve čtvrtek 1. září. Přístup do budovy školy ve Štítného ulici je ztížený kvůli rekonstrukci ulice. V průběhu prázdnin byla přebudována a vybavena nová třída pro mateřskou školu speciální, která otevírá od letošního roku 2 třídy. Ve škole dále působí 1 třída základní školy speciální, 4 třídy základní školy praktické (5. – 9. ročník),  2 třídy praktické školy dvouleté, 1 oddělení školní družiny a školního klubu a speciálně pedagogické centrum.

V budově školy v Husově ulici je umístěna 1 přípravná třída základní školy, 1 třída základní školy speciální pro žáky s poruchou autistického spektra, 3 třídy základní školy praktické (1. – 4. ročník) a 3 oddělení školní družiny.

Na dětském oddělení českobudějovické nemocnice pracuje 1třída mateřské školy, 2 třídy základní školy a 1 oddělení školní družiny.​​​​