Skip Navigation Linksdefault

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aktuality


14.10.2016   Re​gionální výstava ovoce

Dne 14. 10. 2016 měli žáci příležitost navštívit v rámci XVII. ročníku Regionální výstavy ovoce a Dne otevřených dveří Střední odbornou školu veterinární, mechanizační a zahradnickou v Č. Budějovicích. Prohlédli si odborné učebny školy a také si leccos vyzkoušeli. Žáci a zaměstnanci školy měli pro mladší žáky připravený zajímavý program. Během této akce jsme si mohli prohlédnout živá domácí zvířata, svézt se na valníku traktoru, ozdobit si perníčky, podívat se na chov včel, poznávat rostliny a větvičky stromů a mnoho dalších věcí. Celá výstava pro nás byla přínosná. Nabyté znalosti a zkušenosti uplatníme v učivu prvouky a přírodovědy.


12.10.2016   Kře​mílek a Vochomůrka

Divadélko Kašpárek  nám dne 12.10.2016 přijelo představit svoji novou pohádku Křemílek a Vochomůrka. Mužíčci z pařezové chaloupky byli na houbách a chtěli si usmažit houbovou smaženici. Chybělo jim vajíčko. Co se kolem toho všechno seběhlo? Zeptejte se svých dětí.


11.10.2016   Stromy ​jak​o domy

Dne 11.10.2016 jsme v Jihočeském muzeum navštívili výstavu Stromy jako domy. Interaktivní výstava byla zaměřena na různé biotopy, které můžeme v naší krajině najít. Svět rostlin doplňovali savci a ptáci, kteří jsou charakterističtí pro daný biotop. Výstava nás motivovala k pozorování přírody.


7.10.2016   Výstava​ hub

Dne 7.10.2016 jsme navštívili Výstavu hub v Jihočeském  muzeu. Měli jsme možnost seznámit se s jedlými i jedovatými houbami. Viděli jsme, že houby rostou nejen ze z půdy, ale i na pařezech a kůře stromů. Připomněli jsme si pravidlo, že neznámé houby nebudeme sbírat a ani jíst.  Při odchodu z výstavy jsme dostali pracovní list, který si vyplníme ve třídě.


4.10.2016   Podzimní výstava ovoce a zeleniny

Na začátku října jsme v kuchyňce naší školy připravili výstavu ovoce a zeleniny. Mohli jsme si prohlédnout, jak vypadají jednotlivé druhy ovoce a zeleniny a některé z nich ochutnat. Výstava nám pomohla zopakovat a utřídit si učivo prvouky a přírodovědy. Na závěr jsme ochutnali pečený čaj.


22.9.2016   Can​​isterapie

Dne 22.9.2016 nás navštívili pracovníci Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s. Měli jsme možnost seznámit se s jejich pejsky. Mladší žáci si užili společných her, pejsci byli trpěliví. Každý se mohl přesvědčit, jak příjemné je trávit čas se psem. Starší žáci měli při setkání se psy zařazený i program týkající se prevence. Naučili jsme se pravidlům chování ve společnosti psa a také jak se máme zachovat, kdyby nás pes napadl.


​20.9.2016   Výs​​tava Vnímání

Dne 20.9.2016 jsme využili hezkého počasí a vydali jsme se podívat na novou obří stavbu na náměstí Přemysla Otakara II. Tato stavba ukrývá Samsonovu kašnu. Dřevěná konstrukce je součástí výstavy Vnímání. Systém chodeb a průhledů nám umožnil odpoutat se od ruchu ve městě a vnímat kašnu z jiného pohledu. Uvědomili jsme si, jak významné umělecké dílo tvoří dominantu náměstí.


1.9.2016   První školní ​​den

Nový školní rok 2016/2017 jsme zahájili ve čtvrtek 1. září. Přístup do budovy školy ve Štítného ulici je ztížený kvůli rekonstrukci ulice. V průběhu prázdnin byla přebudována a vybavena nová třída pro mateřskou školu speciální, která otevírá od letošního roku 2 třídy. Ve škole dále působí 1 třída základní školy speciální, 4 třídy základní školy praktické (5. – 9. ročník),  2 třídy praktické školy dvouleté, 1 oddělení školní družiny a školního klubu a speciálně pedagogické centrum.

V budově školy v Husově ulici je umístěna 1 přípravná třída základní školy, 1 třída základní školy speciální pro žáky s poruchou autistického spektra, 3 třídy základní školy praktické (1. – 4. ročník) a 3 oddělení školní družiny.

Na dětském oddělení českobudějovické nemocnice pracuje 1třída mateřské školy, 2 třídy základní školy a 1 oddělení školní družiny.​

Školní rok 2015/2016​​

22.6.2016   Bylinkový program

Dne 22. 6. 2016 jsme opět navštívili ekologickou zahradu na sídlišti Vltava, kde jsme se zúčastnili výchovně vzdělávacího programu pořádaného CEGV Cassiopeia s názvem Bylinkový program.

Na zahradě rostly rozmanité bylinky – voňavé, barevné a také léčivé a podporující naše zdraví. Prozkoumali jsme bylinkový záhon, seznámili jsme se s názvy bylin a ukázali jsme si, které můžeme bezpečně ochutnat nebo z nich uvařit čaj. Program provázely říkanky o bylinkách a pohybové aktivity.


20.6.​​​​​2016   Soutěž v samostatné tvořivé činnosti

Dne 20. června 2016 jsme vyhlásili výsledky Soutěže v samostatné tvořivé činnosti. Chlapci a děvčata měli možnost předvést svoji zručnost na výstavě výrobků, které tvořili v hodinách pracovního vyučování. Vítězi soutěže se stali: David Trojáček, Roland Bihary, Erika Píchová a Jitka Makulová. Blahopřejeme.​


17.6.2016   D​en v​​ ZOO

Hlubockou zoologickou zahradu jsme navštívili dne 17. 6. 2016 v rámci Dne třídního učitele. Hodně času jsme strávili hlavně u klecí s novými druhy zvířat – např. tygr, medvěd plavý. Zavítali jsme i do restaurace, která se nachází v areálu ZOO, kde si každý sám objednal a zaplatil jídlo. Jelikož nám vyšlo i počasí, den strávený v ZOO Hluboká nad Vltavou se nám velice líbil.


10.6.2016   Volná místa v přípravné tř​​ídě ZŠ

​​Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo přípravnou třídu, nás mohu navštívit v budově školy v Husově ulici č. 9, kde získají všechny potřebné inform​​ace. Těšíme se na Vaši návštěvu. Můžete se podívat na naše webové stránky - zde​.

   >letáček<

8.6.2016   Na​ návštěvě u hasičů

Dne 8.6. jsme se zúčastnili exkurze v Hasičském záchranném sboru Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Nejprve jsme se v učebně věnovali výukovému programu na interaktivní tabuli, který nás seznámil s prevencí vzniku požáru a s pravidly bezpečného chování. Dále jsme byli seznámeni s hasičskou technikou a s dalším zázemím hasičského sboru. Práce hasičů je velice náročná. Na závěr jsme si užili možnost pohrát si s modely hasičských aut v herně. Všem se exkurze líbila.


8.6.2016   Konvali​​n​​ka

​XV. ročník pěvecké soutěže žáků ​škol se speciálními vzdělávacími potřebami Konvalinka se konala ve středu 8.6.2016 v budově MŠ, ZŠ a PrŠ, Č. Budějovice, Štítného 3. Kromě žáků naší školy se zúčastnili zpěváci z DD, ZŠ a ŠJ Horní Planá, MŠ a ZŠ Tábor a ZŠ praktická Slavonice. Porota hodnotila výkony 20 soutěžících ve čtyřech věkových kategoriích. ​

​3.6.2016   N​áš vztah ​​v přírodě

Tento týden jsme se věnovali péči o pokojové květiny. Na školním dvoře jsme přesadili, přihnojili a ošetřili všechny květiny, které nám zdobí prostory školy.

Zároveň jsme si užili návštěvy lesních pedagogů. Protože nám při jejich návštěvě nepřálo počasí – pršelo, museli jsme zůstat ve třídě. Nám to ale nevadilo. Naučili jsme se poznávat některé houby a podle listů a jehličí rozeznávat některé stromy a keře. Řekli jsme si, kdo žije v rybníce a jeho okolí. Součástí zábavného dopoledne byla i Kimova hra na procvičování paměti a soutěž v obratnosti - házení kroužků na cíl.


1.6.2016   Den d​ětí na křídlech ptačích

Den dětí jsme oslavili v prostorách přírodní zahrady Centra ekologické výchovy Cassiopeia. Čekaly na nás zábavné soutěže a hry zaměřené na život ptáků. Soutěžili jsme jako jednotlivci i v týmu. Dozvěděli jsme se, jak se vyvíjí ptáček, než se vyklube na svět, co se děje pod vodní hladinou jezírka a mnoho dalšího. Užili jsme si hezké dopoledne.


25.5.2016   Konva​linka – školní ko​​lo

Dne 25.5.2016 jsme uspořádali školní kolo pěvecké soutěže Konvalinka. Soutěžili zpěváci z 1. stupně základní školy. Výkony a nasazení všech zpěváků byly vynikající. V repertoáru zazněly jak lidové písničky, tak i písničky oblíbených autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Někteří ze soutěžících se doprovázeli na Orrfovy nástroje. Tím byl jejich projev zajímavější a náročnější.

Posluchači si zasloužili pochvalu za kultivované chování a podporu všech soutěžících.

Diplomy si zasloužili všichni. Nakonec jsme se odměnili společným zpíváním a drobnou sladkostí.


18.5.2016   Stromy j​​ako domy

V květnu jsme navštívili v Jihočeském muzeu interaktivní výstavu s přírodovědnou tématikou.

V muzeu pro nás byly připraveny čtyři zástupci běžně rostoucích stromů (smrk a dub v přirozeném prostředí lesa, jabloň na venkovské zahradě a vrba u rybníka), které byly umístěny ve svých biotopech. Savci a ptáci pak doplňovali živý svět rostlin dle jejich typického nebo původního výskytu. Zaměřili jsme se na význam stromů v přírodě, tedy to, že stromy nežijí samy pro sebe. Jsou nejen domovem, ale často také potravou. Uvědomili jsme si vzájemné vztahy a vazby stromů s živými organizmy, ať už to jsou zvířata, hmyz nebo představitelé rostlinné říše.

Výstava nás vedla a motivovala k tomu, abychom byli všímaví při pobytu v přírodě, abychom pozorovali a poznávali vztahy mezi jejich obyvateli. Zákonitosti přírody bychom měli respektovat a chránit.​

6.5.2016   Sportovní hry​​ mláde​​​že

Dne 6. 5. 2016 se konalo v Trhových Svinech okresní kolo v atletickém čtyřboji v rámci SHM. Žáci naší školy zabojovali a umístili se na předních místech. Do krajského kola, které se uskuteční v Písku, postoupili:  Sabina Gáborová, Patrik Adamec, Martin Turínský a Pavel Šimon. Gratulujeme!


​21.4.201​​​​​6   Život našich předků n​​a venkově

Koho by nezajímalo, jak žili naše babička a dědeček? A co ti před nimi? Odpověď jsme nalezli v Jihočeském muzeu, kde jsme se dne 21.4.2016 zúčastnili výstavy zaměřené na toto téma.

Dlouhé večery byly věnovány domácím pracím, ale také odpočinku a zábavě. Opravovalo se nářadí a vyráběly se drobné věci do domácnosti i na prodej, tkalo se, šilo, zašívalo i vyšívalo, nebo třeba i dralo peří. U mnohých činností pomáhaly také děti.

V rámci programu nám byla předvedena řemesla a činnosti, kterým se lidé věnovali nejen v zimě, jako např. výrobě provazů, předení, tkaní či draní peří. Seznámili jsme se se starými zvyky a obyčeji, ale také jsme se dozvěděli, jak se děti a dospělí bavili.


​ 20.4.2016   Zápi​s d​o přípravné třídy ZŠ

Ve středu 20.4.2016 se koná v době od 8:00 do 15:00 hodin v budově školy Husova 9 v Českých Budějovicích zápis dětí do přípravné třídy základní školy. Podrobnosti najdete na přiložených letáčcích.

​13.4.2016   Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který se koná v budově školy v Husově ulici č. 9 v Českých Budějovicích ve středu 13. dubna od 8:00 do 12:00 hodin. Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory školy, nahlédnout do výuky přípravné třídy základní školy a tříd 1.- 4. ročníku základní školy praktické. Dále mohou získat informace o výuce žáků s poruchou autistického spektra.
Letáčky:

Den otevřených dveří  Přípravná třída  ZŠ praktická  Třída pro žáky s PAS

4.4.2016   Fe​​rda Mravenec

Na začátku dubna k nám zavítalo divadélko Kašpárek s novou pohádkou Ferda Mravenec. Viděli jsme příběh o kutilovi Ferdovi a jeho kamarádovi Broukovi Pytlíkovi. Nechyběl ani Koník a rozmazlená Beruška.


17.3.2016   Velikonoční výstava v muzeu

Dne 17.3.2016 jsme se zúčastnili edukačního programu s velikonoční tematikou v Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích s názvem Hody, hody, doprovody.

Cílem vzdělávacího programu bylo seznámení s velikonoční dobou v kontextu liturgického a lidového roku. Připomenuty byly velikonoční lidové zvyky a hlavní symboly Velikonoc. Dozvěděli jsme se:

•          proč slavíme Velikonoce,

•          jaké dny tvoří Velikonoce,

•          jaké jsou lidové tradice a zvyklosti Velikonoc.

Součástí programu byla i dílna, kde jsme si vyplnili a vybarvili připravený pracovní list.


4.3.2016   Výstav​​a v muzeu

„Život našich předků na venkově" – tak se jmenuje výstava, kterou jsme navštívili v pátek 4.3.2016 v Jihočeském muzeu. Mohli jsme si vyzkoušet tkaní na tkalcovském stavu, vyrobit provaz, sestavit hrábě, česat vlnu, tkát na rámečku, složit štoudev či zaštupovat ponožky. Seznámili jsme se i se starými zvyky a obyčeji během zimního a jarního období. To, že se nám výstava líbila, dokazují fotografie.


19.2.2016   Výchova ke z​draví, základy hygieny

19.2.2016 nás v rámci projektu „Výchova ke zdraví" navštívili studenti Střední zdravotní školy. Povídali jsme si o významu pravidelné hygieny pro zdraví. Prakticky jsme si vyzkoušeli čištění zubů a správné mytí rukou. Podívali jsme se na různé pomůcky, které potřebujeme k vykonávání hygieny. Teď už umíme naplnit heslo „Čistota, půl zdraví".


15.2.2016   Výtvarná so​utěž Kniha a já

Na základě zážitků z návštěvy dětského oddělení Vědecké knihovny v Č. Budějovicích jsme se rozhodli zúčastnit dětské výtvarné soutěže pořádané Střediskem volného času Lužánky, která je součástí projektu „Děti malují pro Konto Bariéry". Posláním soutěže je zachytit vztah dětí ke knize, jejich zážitky a pocity z četby či poslechu oblíbené knihy.

Žáci ze třídy p. uč. Mgr. Evy Mackové přečetli (nebo si poslechli) v hodinách českého jazyka příběhy z knihy Míček Flíček od Jana Malíka a Veselá zvířátka z nakladatelství JUNIOR. Na základě zážitků z četby žáci namalovali dva krásné obrázky. Výtvarné práce jsme odeslali do soutěže tento týden. Uvidíme, jestli ve své kategorii uspějeme.


15.2.2016   Orchid​​ejový rozcestník

Dne 15.2.2016 jsme se zúčastnili edukačního programu v Jihočeském muzeu s názvem Orchidejový rozcestník. Prohlédli jsme si výstavu orchidejí, bromélií a jiných exotických rostlin. Měli jsme možnost se pokochat krásou květin, které vytvořila sama příroda. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací ze života těchto celosvětově ohrožených rostlin. V závěru lekce jsme si vyrobili plakát inspirovaný květy orchidejí, které jsme viděli na výstavě. Do školy si každý z nás přinesl pracovní list se šablonami k výrobě jedné rostliny kvetoucí orchideje.


10.2.2016   Les​ní pedagogika

Dnes navštívil naši školu lesní pedagog. Formou zážitkového učení pro nás připravil spoustu her a soutěží, ve kterých jsme rozpoznávali a pojmenovávali lesní zvířata. Ukázali jsme si jejich stopy, srst, parohy aj. Uvědomili jsme si význam lesa pro člověka a jak je důležité o něj pečovat. Největším zážitkem byla přítomnost loveckého psa.


5.2.2016   Masopustní dopoledne

V pátek. jsme v praktické škole uspořádali zábavné dopoledne. Seznámili jsme se s tradicemi masopustu, upekli jsme masopustní koblihy a vlastnoručně vyrobené masky jsme využili při zábavných soutěžích. Masopustní dovádění se nám všem moc líbilo.

a_16_0037.JPG

5.2.2016  ​ Zápis

V pátek 5.2.2016 se koná v době od 13:00 do 17:00 hodin v budově školy Husova 9 v Českých Budějovicích zápis dětí do 1. třídy základní školy praktické, základní školy speciální a přípravné třídy základní školy. Podrobnosti najdete na přiložených letáčcích. 

Těšíme se na Vaši návštěvu

   >zápis<   >zápis do PT<   

   >přípravná třída<   >ZŠ speciální<   >ZŠ praktická<


5.2.2016   Zápis​​ do MŠ speciální​​​

​Zápis do mateřské školy speciální na školní rok 2016/2017 proběhne v budově školy na adrese Štítného 3, České Budějovice ​v pátek 5. února 2016 od 9:00 do 11:00 hodin.

22.1.2016   Výchova ke zdraví – Li​​dské tělo

V rámci projektu Výchova ke zdraví, který probíhá na naší škole ve spolupráci se SZŠ v Č. Budějovicích jsme byli pozváni dne 22.1.2016 k návštěvě odborných učeben v této škole. Tématem bylo lidské tělo. Na torzu lidského těla jsme si prohlídli a poskládali lidské orgány. Stejný úkol jsme zvládli i s vytvořenými puzzle z papíru. Nejvíce se nám líbil modelový nemocniční pokoj. Chvíli jsme si vyzkoušeli jaké to je být pacientem. Návštěva zdravotní školy se nám moc líbila.


20.1.2016   Vyhráli jsme

Ve dnech 10. a 11.12.2015 jsme se zúčastnili soutěže O nejkrásnější perníček, kterou pořádala Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická v Českých Budějovicích. Svoje dílo - betlémskou hvězdu z perníku, jsme pečlivě nazdobili bílkovou polevou a přilepili jsme na ni čtyři červené svíčky – symboly čtyř adventních nedělí. Celou vánoční dekoraci jsme přinesli do soutěže – a byli jsme ve své kategorii nejlepší!!!

Protože se nám námět moc líbil, vyrobili jsme si na kroužku keramiky ještě jednu hvězdu, mnohem trvanlivější. Budeme ji mít připravenou na příští rok.

   >DIPLOM<

 

​19.1.2016   Projektový den Př​íroda v zimě

Dne 19.1.2016 jsme uspořádali celodenní výchovně vzdělávací program – projektový den s názvem Příroda v zimě. Celý den jsme byli venku v přírodě. Program probíhal v městském parku Stromovka. Při cestě do parku jsme se věnovali opakování znalostí pravidel o bezpečnosti silničního provozu, v parku jsme si zopakovali pravidla bezpečnosti při zimních sportech a prevenci úrazů. Zimní příroda nás inspirovala k opakování znalostí z prvouky a přírodovědy. Celý den nám přálo počasí a pobyt v přírodě nám udělal jen dobře.


15.1.2016   Den otevřených ​dveří v PrŠ
Zveme Vás na Den otevř​​ených dveří v Praktické škole dvouleté, který proběhne v pátek 15.1.2016 od 8.00 do 12.00 hodin v budově školy Štítného 3 v Č. Budějovicích.​​ 

​   >letáček PrŠ<

14.1.2016   Návštěv​​a planetária

Při návštěvě Planetária dne 7. a 14.1.2016 byli žáci seznámeni s principy obíhání Země okolo Slunce. Už víme, proč se střídají roční období a noc a den. Potom jsme pozorovali noční oblohu v zimě. Paní lektorka nám ukázala souhvězdí Mléčné dráhy, Malý a Velký vůz, Orion. I když byla v sále veliká tma, vůbec jsme se nebáli, protože vyprávění paní lektorky bylo velmi zajímavé. Za odměnu nám paní lektorka pustila pohádku.


5.1.2016   Muzikoterapie v B​​orovanech

Počátek nového kalendářního roku žáci 4. ročníku oslavili výletem do Borovan, kde se spolu s klienty střediska Nazaret zúčastnili muzikoterapeutického kurzu. Žáci pod vedením zkušené pedagožky paní Mgr. Kateřiny Špilauer Hájovské vytvářeli spontánní hudební improvizace pomocí hry na tělo, zpěvu a hudebních nástrojů. Tato projektivní technika nám umožnila rozvíjet naši rytmickou, melodickou a harmonickou představivost a vyjádřit pocity, které je obtížné sdělit verbálně. Skupinový zpěv přispěl k vytvoření velmi příjemného emocionálního prostředí a přivedl zúčastněné ke společnému kontaktu, poskytl anonymitu projevu a možnost příjemného odreagování. Všem pracovníkům střediska děkujeme.

​​

​PF 2016

Příjemní prožití vánočních svátků a hodně zdraví, pohody i pracovních úspěchů v  roce 2015 přejí žáci a zaměstnanci Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, České Budějovice, Štítného 3​
18.12.2015   Ván​oční zpívání

Poslední hodinu v letošním roce jsme se sešli v tělocvičně a zazpívali si společně vánoční koledy. Pak jsme si popřáli veselé Vánoce a šťastný nový rok, a už hurá na vánoční prázdniny!


18.12.2015   Ži​vý Betlém

Dne 18.12. jsme využili pozvání a zúčastnili se přehlídky živého Betléma, který si připravili studenti Stření odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické v Rudolfovské ulici v Č. Budějovicích. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a my jsme jen nasávali vánoční atmosféru. Dojem z krásného představení umocňoval kontakt se živými zvířaty.


​16.12.2015   Pečeme váno​ční cukroví

Žáci 5. ročníku si v hodině pracovního vyučování upekli vánoční cukroví.


16.12.2015   Stonožka

V třetím adventním týdnu jsme v naší malé školičce při zdravotnickém zařízení v Českých Budějovicích opět přivítali Stonožku, Hnutí na vlastních nohou. Vyšperkovaná učebna školy dětského oddělení již po devatenácté srdečně vítala každého zájemce o tuto akci. Pod vedením svých pedagogů a v rámci arteterapie vyrobili spoustu krásných dárků. Do naší Stonožky se zapojili také lékaři, sestřičky, technický personál, rodinní příslušníci malých pacientů a ostatní návštěvníci nemocnice. Svými krásnými výrobky obohatili tuto výstavu také žáci základní školy praktické, základní školy speciální a praktické školy dvouleté.

Finanční prostředky, které jsme prodejem získaly, budou z největší části poukázány na konto občanského hnutí Přátelé Stonožky pro humanitární projekty v Čechách i v krizových částech světa. Od roku 1997 dokázala naše malá stonožková škola pomoci doma i ve světě částkou okolo 100 000,- Kč. Každým rokem se snažíme naplnit heslo stonožkových dětí - „děti s láskou dětem".


​11.12.2015   Výstava v muzeu

Dne 11.12.2015 jsme využili pozvání pracovníků Jihočeského muzea v Č. Budějovicích a navštívili jsme unikátní výstavu Šangri-la. Hledali jsme bájné údolí ležící ztracené někde v lůnu Himaláje. Prošli jsme divokým horským pralesem se zvířaty i rušnými ulicemi indických měst. Shlédli jsme královské město Káthmándú i údolí dřevěných chrámů. Celá výstava byla doplněna filmovými projekcemi a zvukovou kulisou. Vše vypadalo velmi opravdově. Se zatajeným dechem jsme hltali tajemství jiného světa.


10.12.2015   Vánoční v​​ýstava

Abychom se naladili na předvánoční přípravy, získali inspiraci k tvoření vánočních dekorací a nasáli vánoční atmosféru, využili jsme možnosti zúčastnit se Vánoční výstavy na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické v Č. Budějovicích. V rámci výstavy jsme se mohli též seznámit s výstavou zaměřenou na včelaření, včely a význam jejich chovu.  Celá výstava se nám líbila. Přihlásili jsme se i do soutěže o nejkrásnější perníček. Přinesli jsme námi vyrobenou perníkovou Betlémskou hvězdu, která mohla sloužit jako adventní svícen k dekoraci svátečně prostřeného stolu.


10.12.2015   Vánočn​í perníčky

Žáci čtvrté třídy v rámci pracovního vyučování využili možnosti pracovat v cvičné kuchyňce a upekli si voňavé perníčky. Krásně je nazdobili. Velkou betlémskou hvězdu jsme odnesli do soutěže o nejkrásnější vánoční perníček pořádané Střední odbornou školou veterinární, mechanizační a zahradnickou v rámci Vánoční výstavy. Drobné perníčky si děti schovaly jak občerstvení na vánoční posezení ve třídě.


4.12.2015   Vánoč​​​ní štěstí

Po Mikulášské nadílce pro nás dne 4.12.2015 divadélko Kašpárek připravilo pohádku „Vánoční štěstí". Kamarádi myška a havran Jíra společně s kouzelným sněhulákem nás všechny příjemně naladili na blížící se Vánoce.


4.12.2015   Mik​​uláš na Husovce

Rok se s rokem sešel a stejně tak jako loni i letos k nám opět do školy zavítal sv. Mikuláš. Tentokrát přišel již 4.12. 2015 a byl doprovázen svými pomocníky čertem a andělem. Každý z nás se zamyslel nad tím, co na sobě můžeme zlepšit a jak druhým udělat radost. Za krásné říkanky a písničky byly všechny děti obdarovány sladkostmi.


4.12.2015   ​Mikuláš ve Štítného

Tak k nám zase po roce zavítal Svatý Mikuláš a přivedl si sebou dva pomocníky – čerta a anděla. Hodné děti dostaly jako každý rok za básničku sladkost a těm zlobivým nadělil čertík uhlí a někdy i bramboru. Naštěstí nám žádného žáka čertík do pekla neodnesl, protože i ten největší zlobil před Mikulášem pokaždé slíbil, že se polepší.


3.12.2015   Dra​vci a sovy

Dne 3.12. k nám z Chotýčan přijel pan Záleš, sokolník. V tělocvičně nám představil dravce a sovy, které chová. Seznámil nás se způsobem života a chováním dravých ptáků. Společně jsme si popsali jejich tělo, dozvěděli jsme se, jak loví a čím se živí. Největším zážitkem pro nás byla ukázka jejich letu.


​24.11.2015   Beseda​​ s Policií České republiky

Dne 24.11.2015 nás navštívila por. Bc. Lenka Kozoňová. Připravila si pro nás besedu zaměřenou na bezpečné chování dětí. Beseda byla zaměřena na všeobecnou bezpečnost. Vyprávěli jsme si o tom, jak se zachovat, když budeme sami doma, co udělat při odchodu z domova, jak se chovat v silničním provozu, ve škole, na hřišti, k cizím lidem. Zdůraznila nám, že lidé, kteří patří do naší blízkosti, nás mají rádi a nechtějí, aby se nám stalo něco zlého. Proto na sebe musíme dávat pozor. Za besedu děkujeme.


23.11.2015   M​áme rádi zvířata

Máme rádi zvířata. To není věc neobvyklá, ale tak se také jmenuje výstava, které se zúčastnili žáci naší školy. Výstava vznikla ze soutěže o ztvárnění návrhu ekologického koutku s tématikou třídění odpadů. Projekt je realizován v rámci Krajské informační kampaně 2015, která je součástí pilotního projektu Jihočeského kraje a autorizované společnosti EKO-KOM.a.s. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží 23. listopadu a potrvá až do 3. ledna 2016.


​20.11.2015   Výchova​​ ke zdraví

V rámci společného projektu Výchova ke zdraví nás dne 20.11.2015 navštívili studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Č. Budějovicích. Připravili si pro nás program zaměřený na ochranu zdraví a zdravý životní styl. Zaměřili jsme se na zdravou výživu. Společně jsme roztřídili potraviny a nápoje na ty, které našemu zdraví prospívají a které nám škodí. Zdůraznili jsme nutnost pravidelného stravování. V praktické části jsme se pokusili sestavit talíř plný zdravých pokrmů.


19.11.2015   Koncert v Kat​​edrále sv. Martina

Naši žáci navštívili Katedrálu sv. Mikuláše v Č. Budějovicích, kde se uskutečnil koncert chrámové hudby a jihočeských trubačů.

V úvodu nás přivítal překrásný zvuk varhan, na které nám zahrál katedrální varhaník Mgr. Karel Ochozka. V první části programu jsme si vyslechli Hubertskou mši in B, kterou společně s dirigentem Mgr. K. Ochozkou nastudoval hornista Jihočeské komorní filharmonie MgA. Robert Tauer. Dále pak zazněly skladby A. V. Michny z Otradovic, F. M. Bartholdyho, P. Vaculíka, C. Francka, G.F. Händela.

Mluveným slovem nás v průběhu celého koncertu provázela paní učitelka ZUŠ v Borovanech M. Ochozková, která nás seznámila s historií a architekturou katedrály. Vyslechli jsme si také legendu o sv. Mikuláši.

Neobyčejné prostředí katedrály a působivá hudba zanechala v posluchačích i v účinkujících nezapomenutelné dojmy. Všem protagonistům děkujeme.


23.10.2015   Jak dovede bolavý zoubek potrápit

Dne 23.10.2015 naši školu navštívilo divadélko Kašpárek s představením „Jak dovede bolavý zoubek potrápit". Spolu s krtečkem jsme našli léčivou bylinku heřmánek a s pomocí bylinkového čaje a pravidelné zubní hygieny jsme pomohli myšce od jejího trápení se zoubky.


​22.10.2015   K​​eramická dílna

V letošním školním roce se nám opět podařilo zajistit pro žáky naší školy možnost pracovat v keramické dílně při DDM v Českých Budějovicích. Práce v keramické dílně umožní dětem zdokonalit se v jemné motorice a přispěje též k rozvoji dětské fantazie, estetického cítění a tvořivosti. První lekce proběhla v měsíci říjnu. Keramickou dílnu budeme navštěvovat 1x do měsíce v průběhu celého školního roku.


15.10.2015   Knihov​​​na

Dne 15.10. jsme jako každý rok navštívili Městskou knihovnu Na Sadech v Č. Budějovicích, ve které nám paní knihovnice připravila velmi pěkný vzdělávací program. V úvodu jsme si připomněli rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Bylo nám vysvětleno, kdo je spisovatel a kdo ilustrátor. Naučili jsme se orientovat v prostorách knihovny. Už víme, jak se registruje nový čtenář. Nejvíce nás bavila pohádková olympiáda a volná prohlídka námi zvolených knih.


14.10.2015   Ka​​marádi ze ZOO

Dne 14.10.2015 nás navštívili kamarádi ze ZOO Ohrada. Mohli jsme si pohladit králíka, suchozemskou želvu a korálovku. Paní ošetřovatelka nás seznámila se stavbou těla, způsobem života a některými zajímavostmi z říše zvířat. Na oplátku jsme zvířátkům poslali usušené pečivo.

 

12.10.2015   Na výstavě

Žáci 4. ročníku naší školy navštívili XVI. Regionální výstavu ovoce ve Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické, Rudolfovská 92 v Českých Budějovicích. Žáci shlédli ovocnářské, pěstitelské i včelařské expozice, prohlédli si výukový sad, skleníky, laboratoře a dílny, také střediska praxe a ustájených zvířat a získali informace o možnostech studia na SOŠ. V rámci výstavy bylo možné shlédnout celý areál školy a seznámit se s výukou jednotlivých oborů. Pro děti bylo připraveno několik soutěží a zajímavých atrakcí, ale největším zážitkem byla jízda na koni, v traktoru a kombajnu. Celá tato výchovně vzdělávací akce nám přinesla nejen řadu poučení, motivaci, ale i podněty pro naši práci.

 

8.10.2015   Výstav​​a ovoce

V prvním říjnovém týdnu jsme v naší škole uskutečnili podzimní výstavu ovoce a zeleniny. Na přípravě výstavy se podíleli žáci všech ročníků 1. stupně základní školy společně se svými učiteli. Tato výstava nám posloužila k procvičení učiva prvouky. Ovoce a zeleninu jsme mohli poznávat za pomoci hmatu, vůně i chuti. Přesvědčili jsme se o tom, že podzim je opravdu období bohaté na sklizeň. Příroda před příchodem zimy všechny bohatě zásobuje dobrotami a vitamíny. Z darů podzimu si vyrobíme dekorační předměty do třídy.

 

1.10.2015   Jsme kam​​​​arádi

Pro naše předškoláky a žáky 1. třídy jsme ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Cassiopeia připravili program na téma „Jsme kamarádi" zaměřený na primární prevenci. V programu si děti oživily základní pravidla slušného chování. Naučily se tři základní pravidla komunikace a vše si vyzkoušely - pravidla při pozdravu, umění se omluvit, správně poděkovat. Víme, že ve škole nám bude hezky pouze tehdy, pokud budeme respektovat jeden druhého a pokud se budeme k sobě chovat přátelsky a s porozuměním Všichni jsme přece kamarádi.


25.9.2015   ZO​​O Dvorec 

Dne 25. 9. 2015 v rámci d​ne Tří​dního učitele navštívili žáci praktické školy ZOO Dvorec u Borovan. Žáci si prohlédli exotická i domácí zvířata. Výlet se všem moc líbil. 

 

​24.9.2015   Vesmír v půdě

Dne 24. září 2015 Biologické centrum AV ČR pořádalo naučně – zábavnou akci na náměstí Přemysla Otakara II. s názvem Vesmír v půdě. Program byl zaměřený na význam zdravé půdy, ukázky půdních živočichů, kompostování a ochranu půdy. Užili jsme si soutěží, zúčastnili jsme se kvízů a na závěr jsme si odnesli drobné dárky. Celým programem nás provázel Krteček Kosmonaut, který na náměstí vytvořil největší krtinu všech dob.


22.9.2015   Den bez aut

Žáci naší školy zúčastnili akce „Den bez aut" pořádané 22. září na náměstí Přemysla Otakara II. Měli jsme možnost vyrobit si autobusy z papírových krabiček od čaje, prohlédli si interiér starého autobusu MHD, zúčastnit se kvízu zaměřeného na ekologickou problematiku. Zkusili jsme si i pohybově zaměřené soutěže, například udržet rovnováhu na „divoké" lahvi nebo přeskakování z jednoho gumového kontejneru na tříděný odpad na druhý. Vyšlo nám báječné počasí, takže jsme si celý den nádherně užili. Na konci školního dne jsme byli odměněni drobnými pozornostmi za projevenou snahu.


​​


Starší akce
​​​